Vendos dorën mbi vendin e dhimbjes dhe thuaj:

Vendos dorën mbi vendin e dhimbjes dhe thuaj:“Bismilah! Bismilah! Bismilah! Eudhu bi-izzetil-lahi ue
kudratihi min sherri ma exhidu ue uhadhir.” – Shtatë herë.“Me Emrin e Allahut! Me Emrin e Allahut! Me Emrin e Allahut! Kërkoj mbështetje te Madhështia e Allahut dhe
Fuqia e Tij nga e keqja që më ka rënë dhe nga ajo që i druhem!”

Gazetari

Read Previous

Je i pikëlluar thuaje këtë lutje

Read Next

7 Dhikret per mbrojtje nga syri i keq,hasedi dhe magjia