Si të bësh dua dhe të mos kthehet mbrapsht?

Nëse dua’ja shoqërohet me praninë e zemrës, me përqendrimin e saj për të realizuar kërkesën si dhe nëse kjo dua’ bëhet në kohët e përshtatshme, atëherë ajo nuk kthehet asnjëherë mbrapsht.Kohët e përgjigjes së dua’së janë: 1/3 e fundit të natës,gjatë thirrjes së ezanit,koha midis ezanit dhe ikametit,koha pas namazeve farz,kur je në sexhde,kur je në udhëtim,kur bie shi,gjatë ngjitjes së imamit në hytbe në ditën e Xhuma,dhe ora e fundit pas namazit të ikindisë.Personi që bën dua’ duhet të jetë i përulur dhe i nënshtruar përpara Allahut (gjatë kohës që bën dua).Sëmundja dhe ilaçi” Ibn Kajim el-Xheuzije

Gazetari

Read Previous

ÇKA KA THËNË XHIBRILI (A.S.) KUR E KA PA XHENETIN DHE XHEHENEMIN?

Read Next

10 Caktimet qe ndodhin ne Naten e Kadrit