Islam 

Si e sprovon Allahu sinqeritetin e besimtarit

Do fillosh të lexosh Kur’an, por do të tingëllojë zilja e telefonit!Do ngrihesh për të falë dy rekate namaz, por do të vijë një mesazh në whatsapp!
Do hapësh një libër për ta lexuar, por shoku do të hapë një muhabet!Sa herë që tê synosh të bësh ndonjë vepër, do të dalë diçka që do të pengojë!

Ibn Kajjim thoshte: Kur robi synon një adhurim, Allahu i dërgon pengesa që të shohë sinqeritetin e tij.Nëse ai i lu fton, duron dhe qëndron, atëherë këto pengesa bëhen ndihmesë për adhurimet e tij.Allahu i Lartësuar thotë: “Ata që lu ft”ojnë për çështjen Tonë, sigurisht, Ne do ti udhëzojmë drejt udhëve Tona.” (Ankebut 69).

Dr Muhamed Ismail el Mukadem.

Të fundit nga kategoria

Leave a Comment

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial