Ruani femijet tuaj nga sehiret dhe egjinet më këto sure …

Ruani femijet tuaj nga sehiret dhe egjinet më këto sure …
Lexoju keto sure dhe fryju në fytyr trup sa më shpesh…112. IHLAS
1. KUL HUWALL-LLAHU ‘EHAD
2. ALL-LLAHUS-SAMED
3. LEM JELID WE LEM JULED
4. WE LEM JEKUN L-LEHU KUFUEN EHAD
113. FELEK
1. KUL E’UDHU BIRABBIL-FELEK
2. MIN SHERRI MA HALEK
3. WE MIN SHERRI GASIKIN ‘IDHA WEKAB
4. WE MIN SHERRIN-NEFFATHATI FIL-’UKAD
5. WE MIN SHERRI HASIDIN ‘IDHA HASED
114. NAS
1. KUL E’UDHU BIRABBIN-NAS
2. MELIKIN-NAS
3. ILAHIN-NAS
4. MIN SHERRIL-WESWASIL-HANNAS
5. EL-LEDHI JUWESWISU FI SUDURIN-NAS
6. MINEL-XHINNETI WEN-NAS
Ndersa kur sheh femije të bukur thuaj Mash-Allah,Ndersa rruzat në forma syri të kalter, e gjera të tjera jane të ndaluara rreptesisht në Islam mund të qojne edhe deri në shirk Allahu na ruajt.Pergatiti: Msc Besim Ademi

Gazetari

Read Previous

Si ju ndryshon martesa fizikisht dhe mendërisht

Read Next

Duaja e pranuar në ditën e mërkurë