Profeti – Alejhi Selam – Na Ka Urdhëruar Të Bëjmë Shtatë Gjëra Dhe Na Ka Ndaluar Shtatë Të Tjera

Berau –Allahu qoftë i kënaqur me të- tregon: “Profeti – alejhi selam – na ka urdhëruar të bëjmë shtatë gjëra dhe na ka ndaluar shtatë të tjera. Na ka urdhëruar:
Të ndjekim funeralin e xhenazes
Të vizitojmë të sëmurin
Të pranojmë dhe t’i përgjigjemi ftesës
Të ndihmojmë të shtypurin që i shkelen të drejtat
Të përmbushim betimin
Të kthejmë përshëndetjen
T’i përgjigjemi atij që teshtin (në qoftëse ky thotë: ‘El-hamdu lil-lah – Të gjitha lavdërimet dhe falënderimet janë për Allahun, atëherë atij i thuhet,’ jerhamuk-Allah – Allahu të mëshiroftë); dhe na ka ndaluar të përdorim enët e argjendit, të vëmë unazë floriri, të veshim rroba mëndafshi, dibaxh, kassij dhe istebrak (rroba nga lloje të ndryshme mëndafshi)”. Buhariu

Gazetari

Read Previous

Nuk Do Të Hyjë Me Xhenet Ai Që Bën Këto 4 Vepra.

Read Next

I Dërguari Alejhi Selam I Ka Premtuar Xhenetin Atij Që Bën Këtë Vepër