Personave të cilëve iu pranohet duaja (sipas haditheve)

Personave të cilëve iu pranohet duaja (sipas haditheve):1. Duaja e prindërve.2. Duaja e udhëtarit.
3. Duaja e atij që i është bëre zullum, qoftë ai edhe pabesimtarë.4. Duaja e agjëruesit.
5. Duaja e muslimanit per vëllian e tij musliman kur ai nuk është prezent.6. Duaja e nevojarit.[Shejh Abdulaziz Ibën Muhamed Ibën Abdullah es Sed’han]

Gazetari

Read Previous

Mjalti si ilaq perdoret te keto semundje

Read Next

“Kur të shtrihet njeriu në krevatin e tij, i afrohen një melek dhe një shejtan, i thotë meleku dhe shejtani