Numri 7 – enigma që çuditi botën! A e ke ditur ?

Numri 7 – enigma që çuditi botën!
Dyert e Xhehenemit janë 7.
Çudirat e botës janë 7.
Ëndrrat e mbretit të Egjiptit ishin 7.
Tavafi rreth Qabes është 7.
Saji mes Safas dhe Merves është 7.
Numri i ajeteve të Fatihas-Elhamit 7.
Numri i guralecëve te Haxhit 7.
Mineralet kryesore janë 7.
Shkenca ka arritur në 7 lloje kryesore të yjeve.
Shkenca ka arritur se njeriu është krijuar nga 7.
Shtimi i të mirave bën 7 kallinj.
Gjymtyrët me të cilat bëjmë sexhde janë 7.
Tekbiret e Bajrameve janë 7.
Ditët e javës janë 7.
Kontinentet e botës janë 7. Therja e kurbanit dhe lënia e emrit fëmijës në ditën e 7.Ngjyrat e ylberit janë 7.
Ne Kur’an janë përmendur 7 qiejt.
7 personat nën hijen e Allahut:
– Udhëheqësi i drejtë;
– Djaloshi i ri që ka bërë ibadet;
– Njeriu që zemrën e ka të lidhur për xhami;
– Dy persona që janë dashur për Allah;
– Njeriun që gruaja me pozitë dhe bukuri e ka ftuar për amoralitet, e ai ka thënë: I frikohem Allahut;Njeriu që ka dhëne lëmoshë dhe e ka fshehur atë.– Njeriu që ka përmendur Allahun në vetmi dhe i kane rrjedhur lotët.Dëshmia islame ka 7 fjalë (La ilahe il-Allah Muhamedun resulu-llah).

Gazetari

Read Previous

3 mënyra si të shmangni djersitjen

Read Next

SubhanAllah, Deti i thotë Allahut: O Allah, na lejo të fundosim këta..