Nuk Do Të Ndodhë Dita E Gjykimit Pa Dal Këto 7 Shenja.

Na ka treguar ne Ebu Khajtheme Zuhejr Ibn Harb, Is`hak Ibn Ibrahim dhe Ibn Ebi Umer El-Mek-kij, na ka treguar ne Sufjan Ibn Ujejne nga Furat El-Kazazi nga Ebu Tufejl nga Hudhejfe Ibn Usejd El-Gifarij i cili ka thënë:“Doli tek ne Profeti salAllahu alejhi ue selem dhe ne ishim duke u përkujtuar dhe na tha: “Çfarë po përkujtonit?”I thamë “Po përkujtonim Ditën e Gjykimit.”Ai salAllahu alejhi ue selem tha:“Dita e Gjykimit nuk do të ndodh derisa të shikoni para saj dhjetë shenja.”Të cilat i përmendi:1.Tymi 2.Dexhalli 3.Kafsha (që del nga toka) 4.Lindja e diellit nga perëndimi 5.Zbritja e Isait të birit të Merjemit (alejhis selam!)6.Jexhuxhët dhe Ma`xhuxhët.7.Tri shembjet (hapjet e tokës), një në lindje, një në perëndim dhe një në gadishullin Arab dhe e fundit prej tyre (shenjave) do të jetë zjarri që del nga Jemeni i cili do t`i mbledh njerëzit në vendtubimin e tyre.” Sahihu Muslim (2901)

Gazetari

Read Previous

Fjala E Profetit Muhamed Alejhi Selam Se Si Krijohet Njeriu

Read Next

ALLAHU KUR TË SPROVON, TË DO