Një lutje për tu mbrojtur nga e keqja

Një lutje për tu mbrojtur nga e keqja Haula Bintu Hakimi tregon se e ka dëgjuar të Dërguarin e Allahut të thotë:
“Kushdo që ndalet në një vend dhe thotë aty: “Kërkoj mbrojtje me fjalët e përsosura të Allahut nga e keqja e asaj që Ai ka krijuar!” (Eudhu bi kelimatil-lahi tammati min sherri ma haleka), nuk ka për ti bërë keq asgjë, derisa të zhvendoset nga ai vënd.”
(Muslimi)

Gazetari

Read Previous

Duaja e Istihares – (Duaja e lumturise ne dynja,kur gjendesh ne mes 2 puneve me duane e Istihares zgjedh me te miren me lejen e Zotit)

Read Next

Duaja e atij që teshtin