Nëse teshtinë më tepër se tri herë

Nëse teshtinë më tepër se tri herë atëherë ai nuk duhet të thotë Elhamdulil-lah ngase ajo është shenjë e ftohjes (apo flamë) dhe ate sipas hadithit:Kur ndonjëri prej jush teshtin ai i cili është ulur pranë tij le të thotë: Jerhamukell-llah, e nëse teshtin më tepër se tri herë, atëherë ajo është ftohje dhe mos t’i thotë asgjë. (Transmeton Ebu Davudi në sunenin e tij shkurtimisht).

Gazetari

Read Previous

U ndaluam nga lajmet e qiellit (fjalet qe bisedonin engjejt)

Read Next

Mbuloni enët që të mbroheni nga shejtani