Islam 

Kur ndokush nga ju ndien dhembje në trup le ta vendosë dorën e tij mbi vendin që ndien dhembje e të thotë

KUR NDIEJMË DHEMBJE A NGACMIME NË TRUP Pejgamberi (salall-llahu alejhi ue selem) thotë:“(Kur ndokush nga ju ndien ngacmime e dhembje në trup) le ta vendosë dorën e tij mbi vendin që ndien dhembje e të thotë: ”BISMIL-LAH, BISMIL-LAH, BISMIL-LAH. Më pas shton shtatë herë: UE EUDHU BIL-LAHI UE KUDRETIHI MIN SHERR-RRI MA EXHIDU UE UHADHIRU.

Të fundit nga kategoria

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial