KUR DËGJOJMË QENTË DUKE LEHUR E GOMARËT DUKE PËLLITUR

KUR DËGJOJMË QENTË DUKE LEHUR E GOMARËT DUKE PËLLITUR
Pejgamberi (salall-llahu alejhi ue selem) thotë: “Kur të dëgjoni natën qentë duke lehur e gomarët duke pëllitur, thoni: ﺃﻋﻭﺫ ﺑﺎﻟﻠہ ﻣﻥ ﺍﻟﺷﻳﻁﺎﻥ ﺍﻟﺭﺟﻳﻡ “EUDHU BIL-LAHI MINESH-SHEJTANIRR-RRAXHIM” “Kërkoj mbështetje nën mbikëqyrjen e Allahut, që të më ruajë nga ndikimi i Shejtanit (mbi mua), sepse ata (qeni e gomari) shohin e dëgjojnë atë, që ju nuk keni mundësi ta shihni.”Profeti Muhamed (alejhi selam ) ka thënë:Nëse dëgjon një gjel duke kënduar atëherë lute Zotin për begatitë e tij. Sepse ato (gjelat e fushës) shohin Engjëjt. Ndërsa kur dëgjoni një gomar duke pëllitur atëherë kërkoni mbrojtje nga Allahu i Madhëruar sepse ato (gomarët) shohin djajtë.

Gazetari

Read Previous

Kuptimi i fjales Mashallah

Read Next

Cili është gjynahu më i madh tek Allahu?