Katër gjëra ia shtojnë fytyrës shkëlqimin:

Katër gjëra ia shtojnë fytyrës shkëlqimin: 1. Devotshmëria. 2. Realizimi i premtimeve.3. Bujaria. 4. Sjellja e mirë.(Imam ibën Kajimi, Allahu e mëshiroftë.)

Gazetari

Read Previous

Dashuri e vërtetë!

Read Next

SHTATË MREKULLITË E DYNJASË