Katër gjëra e sjellin riskun:

Katër gjëra e sjellin riskun:1. Namazi i natës.2. Bërja e istigfarit shpesh.3. Dhënia e lëmoshës.4. Përmendja e Allahut në mëngjes dhe mbrëmje.

Gazetari

Read Previous

Njëriu i parë në Tokë,njëriu i parë që vdiq dhe njeriu i parë që mbyti

Read Next

Lutje në rast brengosje