Ja pse Allahu e trondit tokën me tërmete

Përcillet se Enes bin Malik – radijallahu anhu – i tha Aishes – radijallahu anha:
“ O nëna e besimtarëve, më trego për tërmetet? Ajo tha: ‘ Nëse lejojnë imoralitetin, pinë në masë alkolin dhe përhapen shumë veglat muzikore, atëherë Allahu i Madhëruar, në qiell, bëhet xheloz dhe i thotë Tokës: ‘Dridhu për ata!’Nëse ata pendohen dhe largohen nga gjynahet, shpëtojnë, por nëse nuk përmisohen, atëherë ajo i shkatërron të gjithë.’Enesi tha: ‘ O nëna e besimatërve, kjo gjë është dënim për ta?’Tha: ‘ Është përkujtim dhe mëshirë për besimtarët dhe dënim e zemërim për mohuesit.”Ibn ebi Dunja

Gazetari

Read Previous

Sorra mësoi njeriun se si të varros të vdekurin.

Read Next

Luajti 87 minuta në Botëror por nuk mban mend asgjë