Duaja qe thuhet para se te futesh ne banjo

Ka thënë Pejgamberi salAllahu alejhi ue selem: “Pengesë mes xhinnit dhe vendeve të turpshme të njeriut kur dëshiron të hyjë në WC, është të thënët BISMILAH.” [Irvaul Galil, nr 50] Po ashtu: “Allahume inni eudhu bike minel hubuthi wel habaithi – O Zot! Unë të kërkoj mbrojtje prej të ligjve dhe të ligave!”
Pra Profeti salAllahu alejhi ue selem i kërkoi mbrojtje Allahut prej djajve meshkuj dhe femra

Gazetari

Read Previous

Sureja e cila largon të gjitha problemet në shtëpi,sureja e bereqetit

Read Next

Je i pikëlluar thuaje këtë lutje