Duaja për fëmijët

Duaja për fëmijët O Allah më begato mua në fëmijët e mi!
Bëji ata të përulur ndaj Teje!
O Allah! Furnizoji pasardhësit e mi me shoqërimin e njerëzve më të zgjedhur,
me cilësitë më bujare e fisnike!
O Allah, ma mundëso ta shoh në ta realizimin e shpresave të mia!
O Allah, më kënaq më mirësjelljen dhe bamirësinë e tyre ndaj meje gjatë jetës në këtë botë!
Dhe më bëj të lumtur me lutjet e tyre pas vdekjes sime!Përktheu: Sabri Bajgora

Gazetari

Read Previous

Si ta kuptosh që Allahu të do

Read Next

Shfaqja e Xhuxhëve dhe Mexhuxhëve