Duaja Kur Bie Shi

Allahumme sajjiben nafi’an
O Allah, bëje këtë shi të begatshëm, e të dobishëm!
Buhariu.Allahumme eskina gajthen mugithen meri’en meri’an gajre darrin axhilen gajre axhili.
O Allah, të lutem na lësho shi të këndshëm, freskues, të dobishëm e jo të dëmshëm, të menjëhershëm e jo të vonuar.Saktësoi Albani.Allahumme egithna, Allahumme egithna, Allahumme egithna.
O Allah, na lësho shi! O Allah, na lësho shi! O Allah, na lësho shi!Buhariu dhe Muslimi.

Gazetari

Read Previous

Preferohet në rast të pagjumsisë te thuhet kjo dua

Read Next

3 shkaqet pse xhindi e godet njeriun