Dhjetë shtëpit, ku Meleiket (Melaqet) nuk do të hynë!!

Dhjetë shtëpit, ku Meleiket (Melaqet) nuk do të hynë!!1- Shtëpit, ku nuk mbahet lidhja faresfisnore.2- Shtëpit, ku nuk nderohen prinderit.3- Shtëpit, ku merren kamatë dhe jipen kamatë.4- Shtëpit, ku qëndrojn Qentë.5- Shtëpit, ku nuk përmendet Allahu.6- Shtëpit, ku ofendohen shokët e Pejgambereve.7- Shtëpit, ku qinden fotografit, putat dhe statujat me perjashtim nese ato foto permbajn Natyr.8- Shtëpit, ku ka instrumente Muzikore ose luhet muzika.9- Shtëpit, ku ka këmbana që i ngjasojnë këmbanave të kishes ose te njejta.10- Shtëpit, ku konsumohet Alkooli dhe ku luhen lojrat e fatit.

Gazetari

Read Previous

Ai që thotë gjatë ditës shtatë herë

Read Next

4 ushqimet që janë ndaluar nga Profeti (sal Allahu alejhi we selem)?!