Cili është gjynahu më i madh tek Allahu?

Abdullahu r.a. tregon: “E pyeta të Dërguarin e Allahut a.s.: “Cili është gjynahu më i madh tek Allahu?” Ai më tha: “Që txi vësh shok Allahut, i Cili është Ai që të ka krijuar.” I thashë: “Ky vërtet është gjynah i madh”. E pyeta përsëri: “Po pastaj?” Ivfu përgjigj: “Të vrasësh birin tënd, nga frika se ai do të ushqehet me ty.” E pyeta përsëri: “Po pas tij?” Më tha: “Të bësh imoralitet me gruan e fqinjit.” (4477)

Gazetari

Read Previous

KUR DËGJOJMË QENTË DUKE LEHUR E GOMARËT DUKE PËLLITUR

Read Next

Nëse një musliman thotë këtë dua, lutja e tij do të pranohet