Cfare duhet te them kur ti lutem Zotit tim?

“Një burrë erdhi tek i dërguari i Allahut -paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të dhe familjen e tij- dhe i tha:O i dërguari i Allahut, si të them kur dëshiroj t’i kërkoj Zotit tim?

Profeti -paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të dhe familjen e tij- tha:
” Thuaj:Allahummeg firlij, uer rhamnij, ue áafinij, uerrzuknij”

(O Allah, Zoti im! Më fal, më mëshiro, më jep shëndet dhe më furnizo), sepse këto të katërta të përmbledhin ty këtë botë dhe botën tjetër”.Transmeton imam Muslimi -Allahu e mëshiroftë-..

Gazetari

Read Previous

Si e sprovon Allahu sinqeritetin e besimtarit

Read Next

Sa muslimane jetojn sot ne bote,dhe ku shtrihen me shume?