Wednesday, August 22Informohu

Rrelos

Se shpejti revista shkencore në tregun medial të Kosovës

Se shpejti revista shkencore në tregun medial të Kosovës

Rrelos
Revista shkencore RRELOS është revista më e re në tregun medial të Kosovës, qëllimi i së cilës është që lexuesëve në vend t'iu sjellë informacione nga fushat shkencore, duke iu dhënë hapësirë shkenctarëve dhe studiuesëve të shkencave të plasojnë idetë, mendimet dhe punimet e tyre shkencore në revistë. if (!window.ANConfig) window.ANConfig = { defaults: [], configs: [] }; var gjid = Math.floor(Math.random() * 99999999) window.ANConfig.defaults.push({ gjan_gjid: gjid, gjan_t: 3, gjan_callBack: function () { //kodi juaj këtu }, gjan_tg: 'gjan_' + gjid
Revista Shkencore RRELOS

Revista Shkencore RRELOS

Rrelos
Revista Shkencore RRELOS, një nga revistat më të reja në Kosovë, ka për qëllim informimin e lexuesëve të saj rreth aktiviteteve më të reja nga vendi dhe bota për shkencat natyrore, përfshirë Astronominë, Fizikën, Kiminë, Gjeografinë dhe fusha të tjera shkencore. Synimi i Revistës Shkencore RRELOS është të mbaj të informuar lexuesit në mënyrë kontinuele dhe në hap me zhvillimet më të reja nga bota shkencore në mbarë botën. Zbulimet rreth Astronomisë, Fizikës, Kimisë, Gjeografisë, botës shtazore, botës bimore, do të jenë prezente në këtë revistë në kohë reale.