Islam 

Tregimi për njeriun që e la nënën e tij në shkretëtirë

Në një fis të tillë jetonte një njeri që kishte një nënë të moshuar, e cila nuk kishte tjetër fëmijë përveç tij. Duke marrë parasysh se ajo ishte në moshë të shtyrë shpeshherë e humbte memorien, prandaj ajo kurrsesi nuk pranonte të ndahet nga djali i saj. Por, sjellja e saj e neveriste njeriun, saqë mendonte se kjo ia zvogëlonte reputacionin e tij në mesin e njerëzve.Një ditë, kur fisi përgatitej të zhvendosej në një vendin tjetër, djali i tha gruas së tij: “Nesër, kur të nisemi lëre nënë këtu,…

Lexo më shumë
Islam 

Pyetje Drejtuar Hoxhës: Pse Femrat Varrosen Më Thellë Se Meshkujt Në Varr?

Pyetje Drejtuar Hoxhës: Pse Femrat Varrosen Më Thellë Se Meshkujt Në Varr? Përgjigje: Alejkumselam. Falenderimi i takon Allahut (azzevexhel), ndërsa salavatet dhe selamet qofshin mbi të Dërguarin tonë Muhamedin (salallahu alejhiveselem), mbi familjen e tij të pastër, mbi shokët e tij besnik, si dhe mbi të gjithë ata që e pasuan dhe e pasojnë rrugën e tij deri në Ditën e Gjykimit. Dijetarët kanë mendime të ndryshme në lidhje me thellësinë e varrit. Imam Shafiu thotë: Thellësia e tij duhet të jetë aq sa është i gjatë i vdekuri. Omer…

Lexo më shumë
Islam 

KY ËSHTË DALLIMI MES HALLALLIT DHE HARAMIT!! (Lexojeni)

Nëna ime një ditë kur isha i vogël më tha: A mundesh ta shqiptosh fjalën “hallall”, dhe buzët e tua të mos mbyllen gjatë shqiptimit, po të vazhdojnë të mbeten të hapura?!E bëra dhe ia arrita ta shqiptoj pa mos i bashkuar buzët fare!Pastaj më tha: A mundesh ta shqiptosh fjalën “haram” dhe të mbeten buzët e tua të hapura??E provova disa herë po nuk munda! I thash i mërzitur: Nuk po mundem, dhe sado që po përpiqem, në fund buzët po mbyllen! Nëna qeshi dhe më tha: Biri im,…

Lexo më shumë
Islam 

SHËNDOSHJA – MBIPESHA ne KURAN DHE SHKENCE

RECETE HYJNORE:Allahu i Madhëruar thotë: “Hani e pini dhe mos shpërdoroni, me të vërtetë Ai nuk i do shpërdoruesit” {El-Earaf: 31}. Shëndoshja është një sëmundje shumë e përhapur në shumicën e shteteve, dhe në vecanti në shtetet e përparuara. Tregtia e ilaceve të cilat përdoren për t’u dobësuar, është një tregti shumë fitimprurëse sot. Sa herë që kujtojmë pejgamberin alejhi selam dhe shokët e tij, të cilët kalonin disa ditë, dhe tek ata nuk ndizej zjarri për të gatuar në shtëpitë e tyre, dhe megjithatë ata ishin njerëzit më të…

Lexo më shumë
Islam 

Shejtani nuk i afrohet asaj shtëpie nese i lexon këto 2 ajete cdo dite..

Shejtani nuk i afrohet asaj shtëpie nese i lexon këto 2 ajete cdo dit :Muhammedi s.a.v.s duke treguar vlerën e dy ajeteve të fundit të sures Bekare dhe ndikimin e tyre në shtëpi thotë: Allahu i Lartësuar ka shkruar Librin 2000 vjet para se t’i krijojë qiejt dhe tokën, kurse Ai ka qenë në Arsh (fron) dhe i zbriti dy ajete me të cilat përfundoi suren Bekare. Në atë shtëpi që lexohen këta dy ajete tre ditë, shejtani nuk i afrohet asaj shtëpie”. Hadithi është sahih, tra. Tirmidhiu, Nesaiu dhe…

Lexo më shumë
Islam 

Cilat janë kafshët më inteligjente sipas Ku’ranit?

Cilat janë kafshët më inteligjente sipas Ku’ranit?Kurani dhe Suneti i Muhamedit flasin për gjërat kryesore të natyrës: ujin,Tokën faunën dhe florën si dhe kohën.Gjashtë sure në Kuran mbajnë emrin e një gjallese: El-Bekare (lopa), Neml (milingona), El-Fil (elefanti), Nahl, (bleta), Ankebut (merimanga), ndërsa bota shtazore në Kuran dhe hadith përmendet në kontekste të ndryshme.Janë të shumta urtësitë e përmendjes së kafshëve në Kuran dhe hadith. Ato përfshijnë edhe urtësitë e natyrës sheriatike, sepse me statusin e kafshëve lidhen edhe disa norma fikhore, duke filluar që nga konsumimi i mishit të…

Lexo më shumë
Islam 

Profeti Islamit Muhamedi a.s para 1450 vjetësh për ngjarjet që po ndodhin në kohën tonë

Profeti Islamit Muhamedi a.s para 1450 vjetësh për ngjarjet që po ndodhin në kohën tonë Omeri r.a. transmeton se i Dërguari i Allahut savs, ka thënë: “Do të vijë një kohë kur njerëzit do të kenë formë njerëzore, por zemrat do t’i kenë si të ujqërve.Do të shkaktojnë gjakderdhje, dhe nuk do të ngurrojnë nga e keqja që e bëjnë! Nëse ua jep besën për besnikëri do të mashtrojnë, nëse të drejtohen do të gënjejnë, nëse ju beson do të presin në besë, ndërsa kur nuk je me ta të përflasin…

Lexo më shumë
Islam 

NËNË KËTË VAJZË E DUA PËR GRUA

Djali kërkonte nuse të martohet, dhe i thotë nënës së vet të shkon te filan shtëpia, sepse atje ishte një vajzë që e donë për grua! Nëna ia kthen: Biri im, ajo vajzë nuk është për ty, ti je një djalë që jetë të shkoi në studime, kurse ajo nuk posedon diplomë. Ti je nga familje e njohur dhe pasanike, kurse ajo nga një familje e shtresës së ulët. Krahas gjitha këtyre, bija e filanit është më e bukur, ajo është për ty!!Djaloshi heshti derisa e përfundoi nëna e vet…

Lexo më shumë
Islam 

Domethënia e numrit 7 në Islam

Ky është vetëm një studim i shkurtër dhe disa prej argumenteve për këtë numër.Numri 7 në gjithësi Thotë Allahu në Kuran: “Allahu është Ai që krijoi shtatë palë qiej dhe prej tokës aq sa ata…” (Talak, 12) Ditët e javës janë shtatë, shenjat dhe shkronjat e muzikës shtatë, ngjyrat e preferuara janë shtatë… dhe të mos harrojmë se shkencëtarët në kohën e fundit kanë zbuluar se Toka është e krijuar prej shtatë shtresave.Numri 7 në Kuran Thotë Allahu i Lartësuar: “A nuk e keni parë se si Allahu krijoi shtatë…

Lexo më shumë
Islam 

Ai që thotë gjatë ditës shtatë herë…

Ai që thotë gjatë ditës shtatë herë I Dërguari i All-llahut, Muhammedi (sal-lAll-llahu ‘alejhi ues-sel-lem) ka thënë: Ai që thotë gjatë ditës shtatë herë: All-llahumme inni es’elukel-Xhenneh, ue e’udhu bike minen-nar.(O All-llahu im, kërkoj prej Teje Xhennetin dhe kërkoj mbrojtjen Tënde nga…atëherë Xhenneti lëvizë dhe thotë: O Zot, bëje prej banorëve të mi.…ndërsa Xhehennemi thotë: O Zot, mos e bjer kurrë tek unë.(Transmeton Buhariu Allahu e meshiroft. )

Lexo më shumë
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial