1. Home
  2. Islam

Kategori: Religjion

Si do të festojnë besimtarët musliman Bajramin

Si do të festojnë besimtarët musliman Bajramin

Si vendet e tjera muslimane, Turqia po përgaditet për Bajram të nënshtruar duke pasur parasysh që pjesa më e madhe e vendit do të jetë akoma nën mbyllje për shkak të pandemisë Turqia është një…

Read More
3 vepra që e fusin gruan në Xhenet

3 vepra që e fusin gruan në Xhenet

Nga Abdurrahman ibën Aufi (Allahu qoftë i kënaqur prej tij!) transmetohet se i Dërguari i Allahut (Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të!) ka thënë: “Nëse gruaja i falë pesë namazet e detyrueshme, e…

Read More
Si duhet të shpëtojë nga gjynahet e shumta

Si duhet të shpëtojë nga gjynahet e shumta

Një njeri bëri një gjynah të cilin e kujton vazhdimisht, në çdo orë, derisa gjendja e tij shpirtërore u rëndua dhe jeta iu errësua. Me çfarë e këshilloni njeriun e tillë? Përgjigjja: I them atij;…

Read More
Dobitë që përfiton nga përdorimi i misvakut

Dobitë që përfiton nga përdorimi i misvakut

Përcillet nga Aishja – radijallahu anha – se Profeti – alejhi selam – ka thënë:“ Misvaku është pastrim për gojën dhe kënaqësi për Zotin.”BuhariuNë këtë hadith tregohet se në pastrimin e gojës (me misvak apo…

Read More
Mbaji gjithmon me vete keto 4 keshilla madheshtore.

Mbaji gjithmon me vete keto 4 keshilla madheshtore.

Umer bin Hatabi (Zoti qoftë i kënqur me të) i shkroi Ebu Musa el Eshariut duke i thënë: Dije se: 1) Fuqia e vërtetë në kryerjen e një pune është që punën e sotme të…

Read More
Mbill miresi dhe miresite do te ndjekin ne kete bote dhe boten tjeter.

Mbill miresi dhe miresite do te ndjekin ne kete bote dhe boten tjeter.

Ka thënë dijetari i nderuar, Muhammed Bin Salih El Uthejmin -Allahu e mëshiroftë-: “I logjikshmi kur lexon Kuranin (Fjalën e Allahut), do të shikoj dhe do të njohi vlerën e vërtete të kësaj bote, e…

Read More
Mos u ul derisa ti falësh këto 2 rekate

Mos u ul derisa ti falësh këto 2 rekate

Transmetohet nga Ebi Katade se ka thene: I Dërguari i Allahut ﷺ ka thene: “Kur ndonjeri prej jush futet ne xhami, atehere mos te ulet derisa te fal dy rekate.” Buhariu, Muslimi, Ebu Daudi, Et-Tirmidhi…

Read More
Deshira qe kishte Umer ibn Hatab

Deshira qe kishte Umer ibn Hatab

Nje dite, Umeri radijallahu anhu ishte ne mesin e shokeve te tij dhe u tha:Shprehni cfare do deshironit?Njeri nga ata tha: Do deshiroja te kisha kete shtepi plot me flori dhe ta jepja sadaka ne…

Read More
Veprat e ndaluara dhe të lejuara kur imami mban hutbe

Veprat e ndaluara dhe të lejuara kur imami mban hutbe

Nuk i lejohet dëgjuesit të hutbes që t’i jap lëmoshë atij që këkron, ngase kërkuesi (lypësi) ka vepruar një vepër që s’duhet vepruar. Prandaj ai mos ta ndihmojë në atë që nuk lejohet. E ajo…

Read More
Ebu Hurejra (Allahu qoftë i kënaqur prej tij!) thotë:

Ebu Hurejra (Allahu qoftë i kënaqur prej tij!) thotë:

Ebu Hurejra (Allahu qoftë i kënaqur prej tij!) thotë: “Erdhi një burrë i verbër te Profeti (Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të!) dhe i tha: ”O i Dërguari i Allahut! Unë nuk kam…

Read More