Islam 

6 Veprat Që Duhet Ti Bëjmë Ditën E Xhuma!

1. Të bëjmë dua dhe të kërkojm falje te All-llahu i Lartësuar sa më tepër, se në ditën e Xhuma është një moment kur All-llahu i pranon lutjet dhe pendimet. 2. Të dërgojmë selam dhe salavate për Pejgamberin alejhis-selam sa më tepër. loading… 3. Të pastrohemi, parfumosemi dhe të veshim rrobat më të mira. 4. Të lexojmë suren El-Kehf, sipas hadithit: “Kush e lexon suren El-Kehf në ditën e Xhuma do të ndriçohet me nur (dritë) çdo vepër që e ka bërë mes dy xhumave”. (Transmetojnë Nesaiu dhe Hakimi). 5.…

Lexo më shumë
Islam 

13 shenja që vërtetojnë se Allahu të do

1. Nëse ta ka dhuruar fenë dhe udhëzimin, dije se Allahu të do. 2. Nëse të ka dhuruar vështirësi, fatkeqësi dhe probleme, dije se dëshiron ta dëgjojë zërin tënd në lutje-dua. 3. Nëse Allahu të ka dhënë pak pasuri, dije se Allahu të do dhe në botën tjetër do të jep më shumë. 4. Nëse Allahu të ka dhuruar kënaqësinë, dije se Allahu të do dhe se Ai të ka dhënë dhuntinë më të bukur. 5. Nëse të ka dhënë durimin, dije se Allahu të do dhe se ti je…

Lexo më shumë
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial