3 punët më të dashura për Allahun e Madhëruar

Puna më e dashur për Allahun është falja e namazit në kohën e tij. Transmetohet nga Abdullah ibën Mes’udi, Allahu qoftë i kënaqur me të, se ka thënë: “E kam pyetur Pejgamberin (sal-lAllahu alejhi ve sel-lem): Cila është puna më e dashur për Allahun? Pejgamberi (paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të) tha: “Falja […]

A NUK FALESH?!

A NUK FALESH?! Pse nuk falesh, kur e di se Allahu i Madhëruar të urdhëron ta falësh namazin? Pse nuk falesh kur e di se namazi ishte porosia e fundit e Muhamedit, lavdërimi dhe paqja e Allahut qofshin për të, para vdekjes së tij? Pse nuk falesh, kur e di se namazi është çelësi i […]

SI TA ARRISH DASHURINË E ALLAHUT

SI TA ARRISH DASHURINË E ALLAHUT Ibën Kajimi, Allahu e mëshiroftë, i numëroi dhjetë shkaqe të cilat ta mundësojnë ta arrish dashurinë e Allahut:1. Leximi i Kuranit dhe meditimi i tij. 2. Afrimi kah Allahu me vepra vullnetare, pasi të kryhen farzet.3. Vazhdimi i përmendjes së Allahut me zemër, gjuhë dhe vepër.4. Dhënia përparësi dashurisë […]

TRI VEPRA QË NUK HYN NË PESHORE DITËN E KIAMETIT

– Tri vepra që nga madhështia e tyre nuk hyjnë në peshore Ditën e Kiametit janë: 1. Durimi. Allahu i Madhëruar thotë: “Vetëm ata që janë të durueshëm, do të shpërblehen pa masë”. Zumer 10. Allahu në ajet nuk e përcaktoi sasinë e shpërblimit. 2. Falja e njerëzve. Allahu i Madhëruar thotë: “Por, atë që […]

Si dëbohen xhindët nga shtëpia?

Përgjigje: Para se të përmend metodat që i kanë përmendur dijetarët për dëbimin e xhindëve nga shtëpia, lus Allahun që kjo të mos jetë një vesvese e shejtanit kundër teje dhe familjes tënde. Po ashtu duhet ta theksoj se mbrojtja e shtëpive tona nga prania e xhindëve arrihet me leximin e Kuranit në vazhdimësi, sepse […]

PLAKA TË CILËS IU KTHYE SHIKIMI NË ARAFAT

PLAKA TË CILËS IU KTHYE SHIKIMI NË ARAFAT Nuk i shkoi fare ndërmend një plakës nga Tunizi, e cila i kishte arritur të shtatëdhjetat, se do të del nga shtëpia e saj për në haxh si e verbër dhe do të kthehet nga haxhi për në Tunizi duke parë. Plaka Nefize Karmazi nga Tunizia, ishte […]

PLAKA TË CILËS IU KTHYE SHIKIMI NË ARAFAT

Nuk i shkoi fare ndërmend një plakës nga Tunizi, e cila i kishte arritur të shtatëdhjetat, se do të del nga shtëpia e saj për në haxh si e verbër dhe do të kthehet nga haxhi për në Tunizi duke parë. Plaka Nefize Karmazi nga Tunizia, ishte verbëruar para një vjet e gjysmë, si rezultat […]

SADAKATË E VARROSURA NËPËR SHTËPI

SADAKATË E VARROSURA NËPËR SHTËPI Në shumë shtëpi ka sadaka të varrosura: 1. Libra dijeje, që pronari i saj ka vdekur dhe ata kanë mbetur të mbyllur në shtëpi. 2. Veshmbathje shtesë që anëtarët e familjes nuk kanë nevojë për to dhe kanë mbetur të mbyllura nëpër dollapë. 3. Këpucë të papërdorura të grumbulluara në […]

Kujdes nga Momo! Një lojë e re vetëvrasëse arrin në Europë

Momo është një lojë e re shqetësuese që po përhapet përmes aplikacionit popullor të mesazheve WhatsApp. Policia argjentinase dyshon se kjo lojë lidhet me vetëvrasjen e një vajze 12-vjeçare dhe lëshoi një paralajmërim për të gjithë prindërit që të kujdesen për fëmijët e tyre. Tani policia po kërkon një 18-vjeçar, i cili dyshohet se e ka […]

1 2 3 48