Ai që thotë gjatë ditës shtatë herë

I Dërguari i All-llahut, Muhammedi (sal-lAll-llahu ‘alejhi ues-sel-lem) ka thënë:
Ai që thotë gjatë ditës shtatë herë:All-llahumme inni es’elukel-Xhenneh, ue e’udhu bike minen-nar.O All-llahu im, kërkoj prej Teje Xhennetin dhe kërkoj mbrojtjen Tënde nga zjarri)
…atëherë Xhenneti lëvizë dhe thotë: O Zot, bëje prej banorëve të mi.
…ndërsa Xhehennemi thotë: O Zot, mos e bjer kurrë tek unë.(Transmeton Buhariu Allahu e meshiroft. )

Gazetari

Read Previous

Edhe Presidenti dhe i biri bëjnë shqiponjën (Foto)

Read Next

Dhjetë shtëpit, ku Meleiket (Melaqet) nuk do të hynë!!