Ai që thotë gjatë ditës shtatë herë…

Ai që thotë gjatë ditës shtatë herë
I Dërguari i All-llahut, Muhammedi (sal-lAll-llahu ‘alejhi ues-sel-lem) ka thënë:
Ai që thotë gjatë ditës shtatë herë:
All-llahumme inni es’elukel-Xhenneh, ue e’udhu bike minen-nar.(O All-llahu im, kërkoj prej Teje Xhennetin dhe kërkoj mbrojtjen Tënde nga…atëherë Xhenneti lëvizë dhe thotë: O Zot, bëje prej banorëve të mi.…ndërsa Xhehennemi thotë: O Zot, mos e bjer kurrë tek unë.(Transmeton Buhariu Allahu e meshiroft. )

Gazetari

Read Previous

NJË DUA RAMAZANI E HARRUAR NË MESIN TONË

Read Next

Domethënia e numrit 7 në Islam