10 Fakte për shtresen e Ozonit.

-Kur u zbulua? Nga kush? dhe nga e mori emrin?
Këto dhe shum fakte & kuriozitete të tjera i gjeni më poshtë.

1. Ozoni u zbulua për herë të parë nga kimisti gjerman-zviceran Christian Friedrich Schönbein në vitin 1839.

2. Ozoni është një gaz i zbehtë blu me një erë të veçantë ithët.

3. Schönbein e quajti ozonin nga fjala greke (ozein), që do të thotë (në erë).

4. Një molekulë e ozonit përbëhet nga tre atome oksigjeni. Nje molekule e oksigjenit ka vetëm dy atome.

5. Era ne perberjen e ajrit bregdetar të cilat njerëzit shpesh mendojnë se është e ozonit është në fakt sulfur i prodhuar nga alga e kalbur te detit.

6. Ozoni afër nivelit të tokës mund të jenë i dëmshme. Një komponent i ozonit mund të çojë në çrregullime të frymëmarrjes dhe dhimbje gjoksi.

7.   niveli i poshtëm i ozonit domtohet nga derivatet e djegura të automjetëve dhe prodhimtaria e gazit natyror.

8.  Shtresa e ozonit shtrihet ne 10-20 milje ne lartesin e atmosferes, e cila na mbron nga rrezet e dëmshme ultra violet te leshuara nga dielli.

9. Protokolli i Montrealit për të ndaluar kimikatet ozon-holluese, si CFC u nënshkrua në vitin 1989.

10. Rezultatet më të fundit tregojnë se vrima e ozonit mbi Antarktidë po tregon shenja të rritjes.