Revistat Rrelos është portë shumëdimensionale

Revistat Rrelos është portë shumëdimensionale, një qasje e hapur për publikimin e zbulimeve shkencore dhe hulumtimeve të reja në shkencë.

Revista Rrelos përfaqësonë përpjekjet bashkëpunuese të shumë shkencëtarëve dhe studiuesve nga disiplina të ndryshme.

Shkrimet e shkencore ndryshojn herë pas here në aspektin e specializimit sipas audiencës së synuar.

RRELOS, quhet revista më e re në Kosovë, e cila ka për qëllim informimin e lexuesëve të saj rreth aktiviteteve më të reja nga vendi dhe bota për shkencat natyrore dhe ekzakte.

Synimi i Revistës RRELOS është të mbaj të informuar lexuesit në mënyrë kontinuele dhe në hap me zhvillimet më të reja nga bota shkencore në mbarë botën.

Zbulimet rreth Astronomisë, Fizikës, Kimisë, Gjeografisë, botës shtazore, botës bimore, do të jenë prezente në këtë revistë në kohë reale.