Vidhet arka e cila shërben për grumbullimin e të hollave për skamnorë

Është hera e 4-të që është thyer e njejta librari (Migros 2), dhe në të gjitha rastet është vjedhur arka e cila shërben për grumbullimin e të hollave për skamnorë.

Në poshtë mund të shihen fotot nga vendi i ngjarjes