Fjale te urta

Fjale te urta

1. Njeri, njihe veten tënde. (Sokrati)

2. Njeriu është masa e të gjitha gjërave. (Protagora)

3. Njeriu i pamësuar, është si druri i papunuar. (Proverb Shqiptar)

4. Kohë të dalldisura janë këto. Këtë e thotë edhe Adami. (Matthew Miles)

5. Si mendojmë edhe të tillë jemi. (Epitekti)

6. Edukimi është degë industriale e diturisë njerëzore. (Charles Benson)

7. Thuaj diturisë: “Ti je motra ime, ndërsa gjykimin quaje vëlla” (Fjalë e urtë biblike)

8. Jam sofist, dhe merrem me edukimin e njerëzve. (Sokrati)

9. O edukatë njerëzore, hyjnesha më magjike e botës. (Rabindrath Tagore)

10. I edukuari dallon nga i paedukuari, si i gjalli nga i vdekuri. (Aristoteli)

11. Unë besoj që jam pjesë e profesionit tim (të mësuesit) më të denjë në botë. (Regie Routman)

12. Mësuesi për shkollën është njësoj si dielli për gjithësinë. (Frederich Diesterveg)

13. Mësuesit janë shtyllat e kombit. (Hasan Prishtina)

14. Nuk ka rëndësi sa jeni të mençur, por si jeni të mençur. (Howard Gardner)

15. Një shok apo një shoqe, është ai apo jo që të kupton të kaluarën, beson tek e ardhmja jote, dhe të kupton ty për atë që je. (Gonxhe Bojaxhiu). /Argjira Ukimeri/VIZIONI.INFO/