“Kush thotë 10 herë ka shpërblim sikur të kishte liruar një rob nga bijtë e Ismailit”.