Proceset gjeologjike që ndodhin në Tokë

Toka jonë dhe vecanarisht korja e saj që kur është krijuar e deri me sot ka qënë në lëvizje e zhvillim të pandërprer.

Ajo ka pësuar dhe pëson ndryshime të medha.
Këto ndryshime janë shkaktar nga proceset magmatike të cilat zhvillohën ngadal e për një kohë të gjatë.

Disa procese zhvillohen shumë ngadal, por ka procese që zhvillohen shumë shpejt dhe qojnë në pasoja katastrofale (termetet, vullkanet, shembjet, rreshqitjet e papritura etj)

Të gjita proceset që ndodhin në tokë i ndajmë në dy grupe të medha:

Proceset gjeologjike endogjene (të brendshme): ndodhen në brendesi të tokës si
rezultat i temperaturave dhe presioneve të larta.
(magmatizimi-vullkanet, termetet(sizmiciteti), lëvizjet tektonike të korës së Tokës dhe
metamorfizmi).

Proceset gjeologjike ekzogjene (të jashtme): ndodhen në siperfaqen e Tokës dhe janë:
tjetërsimi, proceset që lidhen me veprimtarinë e ujërave rrjedhese siperfaqesore, të ujërave
nëntokësore, të deteve e liqeneve, të eres, të akullnajave etj.