Kurban Bajrami po afron. Kushtet për vlefshmërinë e kurbanit:

Kurban Bajrami po afron.

Kushtet për vlefshmërinë e kurbanit:

1. Të jetë prej bagëtive: deve, lopë dhe dhen.

2. Të ketë arritur moshën e kërkuar sipas fesë:

– delja: gjashtë muaj e më tepër

– dhia: një vjet e më tepër

– lopa: dy vjet e më tepër

– deveja: pesë vjet e më tepër.

3. Të mos ketë të meta, të cilat pengojnë që kafsha të jetë e vlefshme si kurban:

– verbëria e qartë

– sëmundja e qartë

– çalimi i qartë

– mangësia, e cila e bën kafshën të humb kontrollin mendor.”Imam Uthejmini, Mexhmu’u El-Fetaua, 12/25)