Sa është temperatura mesatare e Tokës?

Toka është i vetmi planet që ne e dimë se mund të mbështesë jetën. Planeti nuk është shumë afër ose shumë larg nga dielli. Ajo shtrihet në një zonë mesatare që është jo shumë e nxehtë, jo shumë e ftohtë.

Distanca nga Toka në Diell është një nga faktorët më të rëndësishëm në bërjen e Tokës së banueshme. Planeti tjetër i afërt me diellin, Venera, për shembull, është planeti më i nxehtë në sistemin diellor. Temperaturat atje arrijnë më shumë se 750 gradë Fahrenheit (400 gradë Celsius), ndërsa temperatura mesatare në Mars është minus 80 F (minus 60 C).

Atmosfera e Tokës gjithashtu luan një rol jetësor në rregullimin e temperaturës duke siguruar një batanije me gaz që jo vetëm na mbron nga nxehtësia e tepruar dhe rrezatimi i dëmshëm nga dielli, por edhe ruan nxehtësinë që ngrihet nga brendësia e Tokës, duke na mbajtur ngrohtë.
Administrata Kombëtare Oqeanike dhe Atmosferike (NOAA), nga ana tjetër, kryen matjet e motit dhe merret me studimin e anomalive dhe prodhon një vlerësim më konservativ.

NOAA ka ndjekur gjurmët e anomalive në lidhje me temperaturat ndërmjet viteve 1901 dhe 2000. Sipas të dhënave të NOAA, anomalitë e llogaritura për 2017 ishin 1.5 gradë F (0.83 C) më të larta se temperaturat mesatare për të gjitha vitet në shekullin e 20-të.

GISS mat ndryshimin në temperaturat globale të sipërfaqes në krahasim me temperaturat mesatare nga 1951-1980. Të dhënat e GISS tregojnë se temperatura mesatare globale në 2017 u rrit 1,62 gradë Fahrenheit (0.9 gradë Celsius) mbi mesataren 1951-1980. Sipas GISS, temperatura mesatare e ajrit të sipërfaqes globale për atë periudhë u vlerësua të jetë 57 F (14 C). Kjo do ta vendoste temperaturën mesatare të sipërfaqes së planetit në 2017 në 58.62 F (14.9 C).