Thuaje shtate herë këtë lutje nese don që xheneti të bëj dua për ty.

Ka thënë i derguari i Allahut, Muhamedi a.s. : Ai që gjatë ditës thotë shtat herë:

ALL-LLAHUMME INNI ES’ELUKEL-XHENNEH, UE E’UDHU BIKE MINEN-NAR. “O Allahu im, kërkoj prej Teje xhenetin, dhe kërkoj mbrojtjën Tënde nga zjarri”

Atëher Xheneti leviz dhe thotë: O Zot! bëje prej banorëve të mijë, ndërsa xhehenemi thot: O Zot! Mos e bjer kurr tek unë.

Hadithi transmetohët nga Buhariu(Allahu e meshiroft). Allahu e di me se mire O Allah ti je fales e don faljen na fal neve. Amin