Profeti alejhi selam kur i ndodhte ndonjë fatkeqësi thoshte

Në dy sahihët transmetohet prej hadithit të Ibnu Abasit se: Profeti alejhi selam kur i ndodhte ndonjë fatkeqësi thoshte“: La ilahe il-lAll-llahu nuk ka të adhuruar tjetër veç Allahut
El adhimul Halim të madhërishmit të butë e të gjithëmëshirshëm.
La ilahe il-lAll-llahu nuk ka të adhuruar tjetër veç Allahut
Rab-bul arshil adhim Zoti i Arshit të madhërishëm La ilahe il-lAll-llahu nuk ka të adhuruar tjetër veç Allahut
Rab-bus-semauati seb’i Zoti i shtatë qiejve
Ue rab-bul erdi Zoti i tokës Rab-bul arshil kerim. Zoti i Arshit të bekuar