10 Caktimet qe ndodhin ne Naten e Kadrit

10 Caktimet qe ndodhin ne Naten e Kadrit
Ç’ndodh në këtë natë:1.Në këtë natë vendoset fati i të gjitha krijesave për vitin e ardhshëm.
2.Në këtë natë shkruhet se kush do të jetojë dhe kush do të vdesë.3.Shkruhet se kush do të nderohet e kush do të mallkohet.4.Shkruhet se kush do të paracaktohet për në Xhenet, e kush do të paracaktohet për në Xhehenem.5.Shkruhet se ku do të paraqitet thatësia dhe uria.6.Shkruhet se kush do ta kryejë haxhin atë vit e kush jo.7.Në këtë natë përcaktohen rrisqet8.Përcaktohet se çfarë do të ndodhë deri në vitin tjetër.9.Çështjet e atij viti dërgohen nga Leuhi Mahfudh për tek melaiket të cilët shënojnë urdhrat.10.Shkruhet dhe çdo gjë tjetër të cilën e dëshiron Allahu të ndodhë atë vit.

Gazetari

Read Previous

Si të bësh dua dhe të mos kthehet mbrapsht?

Read Next

Si të prek engjëlli dhe si të prek shejtani?